Målgruppen

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge i alderen 14 – 18 år, der evt. kæmper med ADHD og indlæringsvanskeligheder.

De unge har ofte etableret et større forbrug af hash, alkohol eller andre rusmidler og er i risikozonen for, at komme ud i et massivt misbrug, der er til fare for deres trivsel og udvikling, og kan føre til en kriminel livsbane.

Tilbuddet er velegnet til unge, som har brug for at bryde med deres lokalmiljø og ønsker, at gennemføre folkeskolens 9. eller 10. klassetrin.

Målgruppen kan indebære

  • Unge med identitetsproblemer
  • Unge der har negativ erfaring med indlæring
  • Unge som er præget af usikkerhed
  • Unge som er fungerer dårligt socialt
  • Unge der er motiverede og har behov for et miljøskifte
DEN MARITIME BASE

Henrik Oxlund
Arnakke Enghave 6
4390 Vipperød

CVR: 32035760

KONTAKT

Tlf. +45 40 30 01 84

© Den Maritime Base 2018