Basen

 
 

Den Maritime Base er opholdssted for skibene Vendia og Poseidon, og herfra finder al koordinering mellem skibene, familier og kommuner sted. Det er også herfra al praktisk forberedelse forud for en anbringelse varetages, såsom orientering til elever og forældre, nødvendigt papirarbejde bliver udført, orientering om vaccinationer, pas, pakkelister, o.s.v.

Den Maritime Base er via satellit, altid i kontakt med skibene, også når skibene er på havet. Derudover besøges skibene mindst én gang i kvartalet.

Den Maritime Base har kontakten til familien mens en elev er ude at sejle, ligesom Den Maritime Base gerne stiller sig til rådighed for råd og vejledning til familien inden eleven kommer hjem.

Den Maritime Base tilbyder endvidere bo-træning til elever efter endt sejlads, eller støtte kontakt funktion i en overgangsfase, når eleven igen kommer hjem til Danmark.

Ikke alle, som måtte ønske det, finder Den Maritime Base egnet til sejlads, eller også kan der være pladsproblemer på skibene. I disse tilfælde er vi gerne behjælpelig med at finde alternativer, f.eks. hos vores samarbejdspartnere, læs mere herom under landbaserede projekter.
Udsigten fra huset
Gården
Hovedhuset
Her finder du os:

 

Den Maritime Base